Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 16372 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Бытъ западно-русскаго селянина

Ю. Ѳ. Крачковскій - Чт. 1873. IV, 1-212
2

Z Moskwy

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1881, s. 212, 259
3

Mereżkowski

Piotr W. - Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1908, s. 212
4

Traktat Rosyi z Anglią

- Tygodnik petersburski 1843, s. 200, 212
5

Der Hrádek bei Libochowan

Handeck, I. - Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Prag 1900. XXXIX 2, 212-222.
6

Maryjka, nowela, p. Ma****.

Kryłowicz Lew. - Nowa Reforma. Kraków 1887, nr. 212-217
7

Wiadomość o pierwszym drukarzu ruskim

- Pamiętnik warszawski 1823, s. 212
8

Podole

Krauze F. - Biblioteka warszawska 1876, I, 305-20, II. 337-56, III, 439-48, IV, 212-31
9

Z nowszej literatury maloruskiej

Wasilewski L. - Tydzień. Dodatek literacki „Kurjera Lwowskiego” 1894, II. 212, 223
10

Fantazye słowiańskie

W. Dz. - Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1870, nr. 212 i 213