Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 16372 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Z Tobolska

- Głos. Tygodnik społeczno-demokratyczny. Warszawa. 1893, s. 454
2

«Ojcze nasz». Tom drugi

Cieszkowski, A. - Poznań 1899,454. - Рец. R. Koppens. Przegląd powszechny. Kraków 1900. IV 2, 243-253.
3

Papież i gazeciai stwo moskiewskie

- Przegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1860, t. 29, s. 454-70
4

Wprowadzenie złotej waluty w Rosyi

Weyssenhof H. - Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1890, s. 454-6
5

Život svätých Crhy a Strächoty

Dobicer J. - ČČM. XIX (1845), 452-454
6

Rosya a Austrya w przededniu kampanii galicyjskiej 1809 r.

Plutyński Antoni - Biblioteka warszawska 1901. IV. 454-78
7

Drugi list otwartydo M. Zdziechowskiego

Pantelejew L. F. - Świat słowiański 1905, I. 454-61
8

Uniwersytet Jagielloński w nowszych czasach

Czermak, W. - Tygodnik Illustrowany. Warszawa 1900. №№ 23-26, 28, 29 ~ 454-455; 473; 495-497; 505-506; 544; 569.
9

Polsko-czeski słownik kieszonkowy. Kapeśni slovnik polsko-czesky

Hora F. A. - V Praze 1890, 16, s. 454, kor. 7 20
10

Ukraina opisana powiatami pod względem historycznym, obyczajowym i statystycznym

Kulikowski Edward - Biblioteka warszawska 1852, IV, 454-71