Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 16372 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Przyszłość Austryi. Rozwiązanie kwestyi słowiańskiej przez B.

- Kraków 1869, 8°, s. 8, hal. 20; - (Patelski): Odpowiedź na głos wyznawców Austryi słowiańskich. (Wrocław 1848), 8°, s. 8.
2

Wspomnienia misyonarza bułgarskiego z wojny rosyjsko-tureckiej 1877-8. (Odb. z Misyi katolickich)

Smolikowski Paweł ks. - Kraków 1885, 8, s. 30
3

Intrygi moskiewskie

- Kraków (1891), 8°, s. 8
4

Do dziejów Ukrainy

Darowski Weryha - Lwów 1863, 8°, s. 8
5

Prorok, p. Odyniec. Teka wil. 1858, I. (nr. 3), 8-10

Puszkin Aleksander
6

Zagraniczna polityka rosyjska caratu. Krak. 1893, 8 mała, s. 50, hal. 40.

Engels Fryd.
7

Pisma, t. I, 8, s. 232.

Duchiński Fran. - (Treść: O stosunkach Rusi z Polską i Moskwą. Zasady dziejów Polski, innych krajów słowiańskich i Moskwy). Rapperswyl, 1901.
8

Ustawy Towarzystwa literacko-słowiańskiego w Wrocławiu

- Wrocław, 8°, s. 8
9

Zburzone tamy, balada

Gorkij Maksym - Warszawa 1905, 8, s. 8
10

Statuta Koła polskiego w Pradze

- Praga czeska, 1881, 8, s. 8