Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 16372 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Spiż. np. Zejszner Ludwik

- Biblioteka warszawska 1854, III, 1-26, 197-215; 1855, III, 197-214; 457-82
2

Zyżko, wiersz

- Kuryer Warszawski 1882, nr. 197
3

Dziecko

Neruda Jan - Nowa Reforma. Kraków 1895, nr. 197
4

Na letniem mieszkaniu

Czechow Antoni - Nowa Reforma. Kraków 1908, nr. 197
5

Воспоминаніе о митрополитѣ Литовскомъ и Виленскомъ - Іосифѣ и объ уничтоженіи Уніи въ Россіи

Н. В. Сушковъ - Чт. 1869. I, 159-197
6

Wrażenia petersburgskie

K. S. - Dziennik poznański 1898, nr. 192, 195, 197, 206
7

Słowianie i Niemcy

Br. Gr. - Opiek. dom. 1873, s. 174, 182, 197, 205
8

Słowianie i Niemcy

Brückner A. - Biblioteka warszawska 1900. I, 197-231
9

Purkinje Jan.

Korotyński W. - Tygodnik illustrowany 1869, II, s. 197
10

Rosya w XVII w.

- Przegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1853, t. 16, s. 197-224