Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 16372 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Panslawizm (według Łamanskiego)

- Prawda 1884, s. 436, 449
2

Herold Polski. Czasopismo naukowe

Piekosiński, F. - Kraków 1897. - Рец. A. R.: Ateneum, pismo naukowe i literackie. Warszawa 1900. I, 449-451.
3

Kronika rosyjska

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1881, s. 91, 129, 211, 222, 258, 296, 331, 449, 464, 510, 548
4

Beniowski według moskiewskich i angielskich źródeł

- Dzien. lit. 1865, s. 449, 457, 465
5

Nieznane listy J. Słowackiego

Méyet, L. - Wędrowiec. Red. wyd. S. Sikorski. Warszawa 1901. XXXIX, 436, 449. 477-478,
6

Campanula alba, p. Czesław

Sołowjew Włodzimierz - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1900, II, nr. 33, s. 449
7

Położenie włościan w gubernii podolskie

- Głos. Tygodnik społeczno-demokratyczny. Warszawa. 1888, s. 411, 422, 449
8

O Włodzimierzu Sołowiewie

Włodzimier z Spasowicz - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1900 II. nr. 33, s. 449
9

Tři špalíčky staročeských písní světských

Čermák, K. - Česky Lid, sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Praha 1900. IX 6, 441-449.
10

Přijímání «novácku» do bechynského procesí v Kŕči. Jihočeský zvyk

Skalský, В. - Česky Lid, sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Praha 1900. IX 6, 449-458.