Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 16372 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Z české dialektologie

Kubín, J. - Listy filologické. Praha 1900. XXVII, 357-365.
2

Kosmas. Drobnejší články

Goli, I. - Český Časopis Historický. Praha 1900. № 4 ~ 355-357.
3

Wspomnienie o Wagilewiczi

- Dziennik literacki. Lwów 1866, s. 357, 373
4

I. Чедомил

Храниловић, J. - Нада. Поуци, забави и умјетности. Сарајево. 1900. № 23-24 ~ 357-358; 372-374.
5

O dziele Grygorowicza pt. Archiwa Rusi Białej

(Podczaszyriski) - Dziennik warszawski 1825, I, 357-77
6

Dějiny literatury o propastí Macoše

Kríž, M. - Časopis Matice Moravské. Brno 1900. XXIV 2, 3, 4, 172-184; 274-280; 348-357.
7

Cyrill Kampelik na Moravě

Komárek, F. Fr. - Hlídka. Brno. 1900. V (XVII) 6, 7, 8, 353-357; 425-429; 511-517.
8

Wychowanie ze stanowiska antropologii

- Opiekun Domowy. Pismo tygodniowe obrazkowe 1873, s. 150, 158, 175, 182, 197, 357. 366, 373
9

Rodzina Harambaszy, sceny z Bośni

Chocholouszek Prokop - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1866, I, 346, 357, 371, 383, 388
10

Der Mythos und Kult der alten Ungarn

Kohlbach, В. - Archiv für Religionswissenschaft. Tübingen II 4, 1899, 323-357.