Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 16372 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Жальники (древнія кладбища)

Ходаковскій - Сбор. VII, 376-378
2

Ja som Slovak

- Przyjaciel domowy (Lwów) 1860. s. 378
3

Ammalak-Bek, powieść, p. P.

Marliński - Biblioteka warszawska 1842, III, 378;
4

Zdobnictwo białorus. w kościele Cimkowickim

Nałęcz Michał - Tygodnik illustrowany 1908, I, 378
5

Wycieczka na Podole galicijski

Kirkor A. H. - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1877, I. 320, 336, 355, 367, 378
6

Vliv literatury staroslovenské na staročeskou

Flajšhans V. - LF. XXI (1894), 372-378, 463-469
7

Dwaj literaci, p. Helena R.

Krasnohorska Eliza - Tygodnik powszechny. Warszawa 1882, s. 316, 327, 346, 363, 378, 396
8

Starodawne halickie grody. Rec. Bielowski August

Ilnicki i Szarańiewicz - Biblioteka Ossolińskich. Lwów. 1862, (I), 378-91
9

Szlachta pod. w czasie zaboru tureckiego

Pułaski Kaz. - Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1890, s. 300-2, 313-6, 331, 348, 361, 378
10

Kozacy na Polesiu kijowskiem w drugiej połowie XVII w.

Rolle J. - Biblioteka warszawska 1881, IV, 197-211, 378-96