Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 16372 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Wyjątki, p. Miriam

Neruda Jan - Chim. 1907, I, (t. X), 435
2

Jedynaczek

Stroupieżnicki Władysław - Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne. Tygodnik artystyczno-literacki 1897, s. 435
3

Z chwili obecnej w Rosyi

Doroszewski Ant. - Świat słowiański 1905, II, 435-49
4

Z dějin alchymie v Čechách (III).

Zachar, O. - Časopis Musea Království Českého. Praha 1900. LXXIV 4, 5, 316-325; 422-435.
5

Стара писма

Нинковић, Л. - Просвјета, лист за цркву и школу. Издаје канцеларија министарства просвјете и црквених послова. Цетиње. 1900. XI. 8, 430-435.
6

Старослоьенски језик

Белић А. - НЕ. IV 434-435
7

Ladislav Stroupežnický, jeho život a dílo

Kamper, I. - Časopis Musea Království Českého. Praha 1900. LXXIV 2-3, 4, 5, 6, 135-164; 353-370; 435-447; 542-557.
8

История колоколов и колокололитейное искусство. Изд. 2

ОЛОВЯНИШНИКОВ Н. - Москва 1912, с. 435, с рис
9

Polesie ukrainne w roku 1793-94.

Dubiecki Maryan - Biesiada literacka 1907, I, 409, 435, II, 25, 62
10

Zdrada kamieniecka (1672 r.)

- Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1887, I, 38-47, 109-18, 190--8, 261-72, 337-52, 435-49, 522-37