Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 16372 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Macedonia

Piotrowski Ant. - Tygodnik illustrowany 1903, I, 305
2

О старинной службѣ русскихъ дворянъ

Иванчинъ-Писаревъ - Чт. годъ третій (1847-1848). IX, 305-306
3

Опыт систематической кирилло-мефодиевской библиографии. Zug, 1960. 305 с.

Ильинский Г. А. - [Переизд.]
4

Praga czeska

- Przegl. akad. rocz. I, 171, 340; rocz. II, 123, 188, 305, 358
5

Kultura przeddziejowa

Chamiec Ksaw. - Biblioteka warszawska 1900, IV, 305-35, 465-500
6

Podróż Niemnem

Gloger Z. - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1888, s. 30-84, 247 305
7

Neruda Jan.

- Tygodnik illustrowany 1884, II, 305; 1891, II, 166
8

Dwa drobne wiersze Klemensa Janickiego

Cwikliński, L. - Eos. Czasopismo filologiczne. Lwów 1900. VI, 302-305.
9

Muzeum M. Fiedorowicza

Szukiewicz, W. - Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, Lwów 1901 VI, 305-307.
10

Czeskie stronnictwo agrarne

Langner I. J. - Świat słowiański 1907, II, 294-305, 401-3