Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 16372 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

W Istambule. 2. Żale lirnika

- Obraz lit. pow. tom II, s. 600
2

Nowelo: 1. Sokoliniec. 2. Ślepy muzyk

Korolenko Włodzimierz - Warszawa 1890, 8, s. 236, kop. 30
3

W nadziei; 2. Wolow; 3. Do *** p. Grabowski Bron.

Wazów Iwan - Obraz liter. pow. t. s. 605
4

Kwartet, bajka. Rozrywki przyjemne i pożyteczne. Krak. 1827, VIII, 30-2.

5

Wobec jubileuszu Gogolia, 2. Hohol-Zaleski

- Przegląd Krajowy. Czasopismo społeczne. Kraków-Lwów 1909, nr. 1
6

Lidové kroje z klatovská r. 1826. Se 2 barvotisky a 2 vyobrazeními

Zibrt, Č. - Česky Lid, sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Praha 1900. IX 1, 61-62.
7

Knihovna Augustiniánského kláštera v Roudnici

Dvořák, M. - Český Časopis Historický. Praha 1900. № 2 ~ 118-131.
8

Der Hrádek bei Libochowan

Handeck, I. - Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Prag 1900. XXXIX 2, 212-222.
9

Czarna perła, powiastka, podług oryginału J. Vana. Wyd. 2-gie.

Kamiński Zbigniew - Warszawa 1905, 8, s. 38, kop. 12
10

Umysły współczesne, p. Malwina Posner-Garfein, t. 1-2.

Brandes Jerzy - Warszawa 1893-4, 8, s. 222 + 256