Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 16372 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Winowajcy niewinni

- Piotrków 1888, 8, s. 256 - Dodatek do Tygodnia.
2

Митрополитъ Даніилъ и его сочиненія

В. Жмакинъ - Чт. 1881. I, 1-256; II, 269-762+1-96
3

Лѣтопись и описаніе города Кіева (съ 4-мя литографированными рисунками)

Н. В. Закревскій - Чт. 1858. II, 1-256
4

Wesele wiejskie w Czechach

- Tyg. pol. 1820, II, 247-256
5

Metuzal, p. Grabowski Br.

Vrchlicki - Kuryer Warszawski 1883, nr. 256 b
6

Najdienow. Jego komedya »Bogaty człowiek«.

- Nowa Reforma. Kraków 1904, nr. 256
7

Gleboznawstwo, p. Zdzisław Ludkiewicz

Sibircew M. M. - Lwów 1907, 8, t. II, s. 256, 287
8

Bunty Palejowe

J. Antoni dr. - Przewodnik naukowy i literacki. Dodatek do 'Gazety Lwowskiej'. Lwów. 1878, (VI), 175-192, 256-271
9

Svatopluk Čech’s Leben und Werke. Рец. J. Tominšek

Sutnar, J. - Književne novosti. Ljubljanski Zvon. Leposloven in znanstven list. Ljubljana 1900. XX, 256-257.
10

Na zaklętem jeziorze, p. Wojciech Szukiewicz

Jelinek Edward - Nowa Reforma. Kraków 1891, nr. 256