Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 16246 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Słowacy

- Tygodnik powszechny. Warszawa 1888, s. 205, 222
2

T. Grabowski

Francew W. A. - Nowa Reforma. Kraków 1910, nr. 205
3

Słowianizm (przeciwieństwo panslawizmu)

- Demokrata polski. Paryż/Londyn. 1859, s. 205
4

Słowiny w Friulu

Srezniewski J. - Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1843, II, 191-205
5

Jaskinia Woroniczów

Prusinowski - Tygodnik illustrowany 1867, I, 205
6

Polacy i Rusini

Wandycz - Nowa Reforma. Kraków 1903, nr. 205-207
7

Tajna policya w Rosyi

- Dziennik poznański 1860, nr. 203-205
8

Podania i pieśni narodowe

Bieliński - Biblioteka warszawska 1871, IV, 205-19
9

Zo zápisnej knižky (slovenský jazyk, živá starina).

Šk. - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin 1900. XX 4, 201-205.
10

600-leté výročí zarazení pražských grošů

Smolík, I. - Památky archaeologické a mistopisne. Praha 1900. № 3 ~ 205-209.