Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 13994 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Weczirna hodyna

Stefanyk Wasyl - Młodość 1900, s. 134-6
2

Kodeń nad Bugiem

- Athenaeum. Wilno 1841, VI, 128-134
3

Satyry i listy (Bibljoteka powszechna № 344-345),

Krasicki, I. - Złoczów. 1901, 16°, 134.
4

Wystawa rosyjska (w Berlinie)

Schröder Artur - Nasz Kraj. Tygodnik Ilustrowany 1907 . I. 134-7
5

Rys historyczny o Huculach (z mapą)

Witwicki Sofroniusz - Lwów 1863, s. 134
6

Ein Grabstein in Töplitz bei Rudolfswert

Črnologar, K. - Mittheilungen des Musealvereines für Krain. Laibach 1900 XIII 4-5, 133-134.
7

Listy Pagodina

- Dzien. lit. 1861, s. 80, 95, 103, 110, 119, 127, 134, 142
8

Sto let lužicko-srbské poesie

Černý, A. - Slovanský Přehled. Praha 1900. III 1, 2, 3, 9-17; 66-71; 129-134.
9

Sądy kapturowe w Polsce

Sw. P. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. С.-Петербургъ 1900. № 9 ~ 134-136.
10

Troje slavospevov na zmago pri Sisku

Koblar, A. - Izvestja Muzejskega Društva za Kranjsko. 1900. X , 128-134.