Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 13994 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Uroczystość Rusałek na Rusi.

- Strzecha 1873, s. 114
2

Bułgarya

- Dziennik poznański 1880, nr. 35; 1881. nr. 114, 115
3

Nitra, p. J. Lebiedzik

- Zaranie śląskie 1908, s. 114
4

Kopce zwane grodziskami

F. M. S. - Tygodnik illustrowany 1866, II, 114
5

Pawełek Stefan, np. Rzeczniowski

- Leon. Tygodnik illustrowany 1881, II, 114
6

Tołstoj. Car Fiodor Iwanowicz

- Kraj. Kraków 1870. nr. 113, 114
7

Prawnicy Polscy

W-i. B. - Przegląd Tygodniowy. Red. wyd. A. Wisticki. Warszawa 1900. № 12~ 112-114.
8

W sprawie zastąpienia azbuki abecadłem

Łoziński J. ks. - Słowianin. Dwutygodnik polityczny 1871, s. 114, 128
9

Bitwa pod Kosowa

Podlewski Włodzimierz - Biblioteka warszawska 1846, III, 114-19
10

O Kozakach. np. Aleks. Połujański

S. Kl. - Księga świata 1855, I, 114-8