Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 13994 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Skazka o siedmiu Siemionach, rodzonych braciach, (od str. 164-9 mówi o skazkach wogóle)

Podbereski Romuald - Athenaeum. Wilno 1842, I, 140-69
2

Miklosicz Franc

- Tygodnik illustrowany 1891, I, 164
3

Mikołaj I.

- Dziennik pozn. 1896, nr. 164, 167
4

Murawiew

Dr. Ernest Luniński - Nowa Reforma. Kraków 1898, nr. 161-164
5

Stambułów Stefan, (nekrolog)

- Nowa Reforma. Kraków 1895, nr. 164
6

Czechow Antoni

D. P. S. - Nowa Reforma. Kraków 1904. nr. 164
7

Návrhy na reformu studia slavistiky v Rusku

Niederle, L. - Sl. Pŕ. III, 1901, 160-164.
8

W stepie

Gorkij Maksym - Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1901, nr. 162, 163, 164
9

Modlitwa, p. Grudziński St.

Lermontow Michał - Świt. Tygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1872, s. 164
10

К historii vydání Remešského evangelia

Францовъ, В. A. - Časopis Musea Království Českého. Praha 1900. LXXIV 2-3, 164-179.