Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 13994 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Stara pompadurowa

Sałtykow-Szczedryn Michaił - Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1881, s. 206. 218, 230, 218
2

Słowacki

Vrchlicki - Kuryer Warszawski 1882, nr. 218
3

Romowe. Rozprawa archeologiczna

Mierzyński, A. - Roczniki Towarzystwa przyjaciół nauk poznańskiego. Poznań 1900. XXVII, 99-218.
4

Dalmatinische Alterthümer

Bersa, Iv. - Jahresberichte des österreichischen archäologischen Institutes in Wien. 1900. III 2, 211-218.
5

Z wycieczki hutnika na Śląsk i Morawy

Michalikowski Jan - Przegl. tech. 1894, s. 216-218
6

Осип Максимович Бодянский. Некролог.

- РС, т. 25, 1879, № 5, с. 205-218.
7

Z Pragi, (o muzyce)

J. dr. - Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne. Tygodnik artystyczno-literacki 1885, s. 218
8

Dumy i pieśni wołyńskie

Słowikowski Adam - Athenaeum. Wilno 1842, VI, 143-71; 1846, V, 169-218
9

Wycieczka na Węgry, (po Spiżu i Słowaczyznie)

A. Moldenhawer - Kronika rodzinna 1881, s. 152, 185, 218
10

Trzy miesiące w Czarnogórze

Gajewski J. - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1875, II, 185, 218, 246, 229, 287, 294, 310