Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 13977 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Casopis Muzea Kralovstvi Ceskeho 1890; Osveta 1889-90.

Sopodźko Tytus - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1891, I, 428-36
2

Matica

- Dziennik poznański 1882, nr. 90
3

Karyszew M.

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1905, s. 90
4

Z poezyj

Bach Fryderyk - Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1843, II, 189-90
5

Zima, wiersz, p. Ordon

- Tyg. wielkop. 1871, s. 90
6

Chrzest narodu ruskiego

- Biesiada literacka 1888, II, 90
7

Miklosicz Franc

- Lech. Tygodnik Illustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. 1879, s. 90
8

Głosy z Rusi.

- Ojczyzna. Dziennik polityczny, literacki i naukowy 1864, nr. 73, 74, 90
9

Wybudowanie Skadru

- Biblioteka warszawska 1851, I, 85-90
10

Dzieje Kijowszczyzny

Piotrowski Eligi - Biblioteka warszawska 1863, III, 482-90