Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 13977 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Wiadomość o Zborowie

- Czasop. nauk. Ossol. 1833, zesz. I, 70-96, II, 78-95, IV, 69-96, V, 70-95
2

Pochód Machometa

Vrchlicki - Kuryer Warszawski 1881, nr. 95
3

Słowacy

Grabski St. Dr. - Warszawa 1901, 8°, s. 95, kop. 30
4

Matica

Antoni Zaleski - Bibl. War. 1877, II, 377-95
5

Czechy najmłodsze

- Nowa Reforma. Kraków 1S95, nr. 145
6

Biała na Podlasiu

Kraszewski Józ. - Athenaeum. Wilno 1841, I, 70-95
7

Karnerovské jaský

S. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin 1900. III 5, 6, 72-73; 95-96.
8

Ukraina

- Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1863, nr. 95
9

Propaganda »moskiewska« w Galicyi

- Słowianin. Dwutygodnik polityczny 1871, s. 95
10

Słowacy

Srabski, S. - Przegląd Tygodniowy. Red. wyd. A. Wisticki. Warszawa 1900. № 10 ~ 1-95.