Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 13994 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Róża stulistna. Dwa sonety: 63, 69.

Czelakowski Franc. - Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1843, II, 89
2

Stawianie do Słowian. (Jest to przekład artykułu: Myśli Polaka Słowianofila R. Przechwalskiego w nr. 69. Petersburskich Wiedomosti

- Dziennik poznański 1902, I, nr. 73, 74, 79, 80
3

Karlstein, zamek w Czechach

Lewartowski Wład. - Tygodnik powszechny. Warszawa 1860, s. 46, 55, 62, 69
4

Zagroda łużycka

Czerny Adolf - Wisła. 1889, s. 338-69
5

Praca, obrazek

- Nowa Reforma. Kraków 1905, nr. 69
6

Delarne. Czarnogóra

- Przegl. eur. 1862, I, 69-81, 270-306
7

Rozkoł

- Wiadomości polskie 1859, s. 69
8

Ein Copialbuch des Klosters Freudenthal

Komatar, F. - Mittheilungen des Musealvereines für Krain. Laibach 1900 XIII 2-3, 33-69.
9

Ranč-Ketliski

Mosak-Klosopolski, K. M. - Časopis Macicy serbskeje. Budyšin 1900. LIII, 65-69.
10

Ein baltisch-slavisches Anlautgesetz

Lidén, E. - Göteborg 1899. - Рец. J. Zubatý. Listy filologické. Praha 1900. XXVII, 68-69.