Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 13977 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Hanka fecit. Prevedel J. Schweiger

Karásek, J. - Ljubljanski Zvon. Leposloven in znanstven list. Ljubljana 1900. XX, 458-460.
2

Der Wiener Process Gegen Hieronymus von Prag 1410-12.

Klicman. L. - Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. Innsbruck 1900. XXI 3, 445-458.
3

Radziwiłłowska Ołyka

Stecki Tad. - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1887, II, 458-76, III, 33-48
4

Maryna Mniszchówna i obaj Samozwance

Szujski Józef - Przegląd polski 1867-68, II, 96-117, 325-339, 458-507
5

Přijímání «novácku» do bechynského procesí v Kŕči. Jihočeský zvyk

Skalský, В. - Česky Lid, sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Praha 1900. IX 6, 449-458.
6

O współczesnej literaturze rosyjskiej. (Przedruk z Dodatku do Słowa)

Spasowicz W. - Dziennik literacki. Lwów 1859. s. 421, 434, 445. 458, 470, 482
7

Chození Barborek. Doplněk ku článku «Se sv. Barborou» (Č. L. IX 5 1900).

Průcha, E. - Česky Lid, sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Praha 1900. IX 6, 458-459.
8

O bułgarskiej unii.

- Prawda. Genewa 1860, s. 121-9. Wiadomości pol. 1860, s. 170, 179, 183, 191, 195; 1861, s. 1. Roczniki polskie 1860-61, s. 372, 458. Tyg. kat. 1863, s. 105
9

Finanse Rosyi w XIX. w.

Bloch Jan - Ateneum Warszawa. 1883, I, 458-97; II. 112-43; III. 83-115, 311-48; 1884, I, 267-90; II. 39-59
10

Boa constrictor, studyum powieściowe, przekład przejrzany i uwagami opatrzony przez autora

- Dod. Przeg. tyg. 1884, II, 17-43, 167-204, 293-319, 437-458