Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 13977 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Zapiski o powstaniu polskiem 1863-64 r. i poprzedzającej powstanie epoce demonstracyi od 1856 r., p. K. J. T. J. tom. III.

Berg M. W. - Kraków 189S-1899. 8. s. 334, 415, 474, kor. 16 - Toż. część I-X Bibl. dzieł wybór. War. 1906, 8, kop. 50. Tom. 10. s. 167, 188, 149. 131, 131. 115, 117, 147,147,147, 147, 137.
2

Słowianizm

- Demokrata polski. Paryż/Londyn. 1848, (XI), s. 147
3

Ustawa wekslowa rosyjska

Kuratow Marek - Warszawa 1905, 8°, s. 147
4

Listy z Illiryi

Śrezniewski - Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, s. 147-8, 157-160
5

Niebieska książeczka

Stefanyk Wasyl - Głos. Tygodnik społeczno-demokratyczny. Warszawa. 1900, s. 147
6

O pochodzeniu Słowian

Jelski A. - Wieniec 1872, I, 147
7

Nálezy předhistorické v kraji Královéhradeckém

Domečka, L. - Památky archaeologické a mistopisne. Praha 1900. № 2 ~ 147-149.
8

Hrstka provincialismů

Kubín, J. - Věstník ceských professoru. Vydáva ústřední spolek českých professorů v Praze. Praha 1900. VII 3, 147-159.
9

Z Pieśni, p. Miriam

Neczas M. - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1884, I, 147
10

Tęsknota, p. Melania Parczewska

- Dziennik poznański 1885, nr. 147