Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 13977 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Sztur Ludwik

- Tygodnik powszechny. Warszawa 1888, s. 15, 31
2

Z piśmiennictw słowiańskich

Grabowski Bron. - Tygodnik illustrowany 1886, I. 47, 112, 254, 287, 304, II. 239, 287, 304, 319, 351, 583; 1887, I. 15, 31, 95, 127, 159, 191, 231, 247, 263, 327, 391, II. 31, 79, 96, 111, 175, 192,287
3

Na samotnej wysepce

- Warszawa 1905, 8, s. 31, kop. 12
4

Literatura rosyjska

Pietkiewicz Zenon - Ogniwo 1904, nr. 31-32
5

Czy socyalizm jest nauką?

Plechanow Jerzy - Kraków 1906, 8, s. 31
6

Huculi

- Przyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1841, nr. 27-31
7

Najbliższy nam lud słowacki

Zawiliński Roman - Świat 1908, II, nr. 31
8

Ze Słowaczyzny

Smólski G. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1893, nr. 31, 34
9

Z Odesy

- Ogniwo 1904, nr. 1, 17, 18, 22, 31, 34. 40, 46, 52
10

O kniaziach Kobryriscach

Wolff J. - Rozpr. hist.-fil. 1884, (XVII), 1-31