Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 13977 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

70 miliardów rubli dla Rosyi

Mittelstaedt Jan - Warszawa 1874, 8, s. 216
2

Wiadomość o Zborowie

- Czasop. nauk. Ossol. 1833, zesz. I, 70-96, II, 78-95, IV, 69-96, V, 70-95
3

O Bazylianach w Humaniu

Wolyniak - Przewodnik naukowy i literacki. Dodatek do 'Gazety Lwowskiej'. Lwów. 1899, s. 456-64, 562-70, 657-64, 744-52, 845-58, 938-46, 1031-43, 1136-82. W odb. Lw. 1899, 8, s. 70
4

О древней письменности славянъ

Григоровичъ В. - Ученыя записки Казанскаго Университета. 1 (1852), 53-70
5

Podbereski Romuald

- Tygodnik petersburski 1844, s. 569-70
6

Na wschód

F. - Krytyka. Kraków. 1902, I, 366-70
7

Smetana Fryderyk

- Biesiada literacka 1895. II, 70
8

Słowianie macedońscy

Zdziarski St. - Świat słowiański 1906, II, 262-70
9

Biała na Podlasiu

Kraszewski Józ. - Athenaeum. Wilno 1841, I, 70-95
10

Listy czeskie. (Polityczne odrodzenie Czech po r. 1848. Antagonizm między staro- a młodo-czechami. Nowe t. zw. trzecie stronnictwo. Spór o rękopis królod. 70 rocznica urodzin Riegera, Walka kulturalna z niemczyzna)

Gabler Dr. - Ateneum Warszawa. 1889, III, 103-34