Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 13977 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Tum.

- Przyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1837, II. 244
2

Jan Żyżka

Adolf Naake - Wieniec. War. 1858, III, 244-54
3

Rozpomienky (1866-1885) (Dokončenie).

В-у, А. - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin 1900. XX 5, 244-247.
4

Z Ukrainy

- Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1883, I, 244-7, 400-2
5

Petersburska Akademia nauk.

- Tygodnik petersburski 1838, s. 199, 225, 244-5
6

1795-1875. Fragment z pamiętnika współczesnego

Suchodolski, J. - Przegląd Polski. Kraków 1900. №№ 11-12 ~ 215-244; 501-519.
7

Czy zjednoczenie Sławiańsz. możebne?

Teneam (Szulc) - Tygodnik Wielkopolski, czasopismo naukowe, literackie i artystyczne 1873, s. 217-9, 229-31, 241-244
8

Słoweńcy, kraj i dzieje

Grabowski Bron. - Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1872, I, 149, 161, 244, 267, 287
9

Konstytucyjny spisek w Rosyi

A. Z. - Nowa Reforma. Kraków 1882, nr. 243, 244, 216, 251, 253, 256, 262
10

Gogol w literaturze polskiej

- Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1903. nr. 1. s. 6