Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 13977 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Ukrainka

- Dziennik literacki. Lwów 1861, s. 264
2

W Szmeksie

Wład. Maleszewski - Tygodnik illustrowany 1864, II, 264, 273
3

Słowiańszczyzna

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1839, s. 248, 264, 272
4

Die Kirche Blutnenau in der Diözese Pr. Holland, der Todesort Adalberts von Prag

Anderson - Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia. Königsberg in Preußen. XXI, 264.
5

Geograficzne imiona słowiańskie

Zarański Stan. - Kraków 1878, 8°, s. 264, kor. 4
6

Puszkin Aleksandr

- Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne. Tygodnik artystyczno-literacki teatr. 1899, s. 264
7

Stanisław Konarski 1700-1900.

Zahorski, J. - Biesiada Literacka. Warszawa 1900. № 40-41 ~ 264-265; 289.
8

Šestdesetletnica prof. dr. Kreka

- Ljubljanski Zvon. Leposloven in znanstven list. Ljubljana 1900. XX, 262-264.
9

Czechom, w dniu otwarcia teatru narodowego w Pradze

Bełza Wł. - Dziennik poznański 1883, nr. 264
10

Legenda o Dymitrze

Waliszewski Kaz. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1898, dod. I, s. 207, 247, 264