Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12930 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Historycy małorosyjskie

Piotrowski - Dziennik literacki. Lwów 1856, s. 317
2

Dwór króla Wacława

Chocholouszek Prokop - Kronika rodzinna 1877, s. 219, 221, 238, 254, 268, 285, 301, 317
3

O poezyi gminnej ludów słowiańskich

- Pam. nauk. 1837, s. 317-44
4

Żagiel, Chmury, p. Grudziński

Lermontow Michał - Tygodnik Wielkopolski, czasopismo naukowe, literackie i artystyczne 1872, s. 317
5

Izprehodi po Slavoniji

Marinko, J. - Dom in svet, ilustrován list za umetnost in znanstvo. Ljubjana 1900. XIII, 314-317; 348-350; 409-411; 444-446.
6

Słówko o bieżącej literaturze bułgarskiej

Grabowski Bron. - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1884, 1, 317, 332
7

Sobieski i Kozacy

Antoni J. dr. - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1883, II, 251, 262, 284, 300, 317, 327, 348, 356, 384
8

Potštýn. Prace a vzpomínky letních hostí a přátel zátiší potštynského

Habeltová, M.; Klima, J. - Potštyn n. Orl. 1897, 238 (съ иллюстр.). - Рец. W. Vondrák. A. S. Ph. XX 1-2, 317-318.
9

Библиографска грађа о Кирилу и Методију.

Морачић Д. - Књижевност и језик, 1969, № 3, с. 317-322.
10

Kronika czeska

Jelinek E. - Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1888, s. 305, 317, 517, 532; 1891, s. 159, 228, 259; 1892, s. 280