Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Cyrillus und Methodius

- Zeitschr. f. slav. Lit. 1865, № 6, 415-428
2

Akademia Krakowska

S. - Wędrowiec. Red. wyd. S. Sikorski. Warszawa 1900. № 22 ~ 425-428.
3

Znakomitsi profesorowie i mecenasi Akademii Krakowskiej

R. - Wędrowiec. Red. wyd. S. Sikorski. Warszawa 1900. № 22 ~ 428-429.
4

"Mądrość rabina" Vrchlickiego

Gajsler - Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1886, s. 428
5

Literatura rusińska. (luźne wiadomości)

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1888, s. 7, 56, 248, 428, 463, 487
6

Posvieenský humor našeho lidu z předešlého věku

Blažek, A. - Česky Lid, sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Praha 1900. IX 6, 428-429.
7

Chłopski świat w poezyi Lenartowicza

Zdziarski, S. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. С.-Петербургъ 1900. № 29-31 ~ 399-402; 417-421; 428-430.
8

Klasztory Karmelitanek Bosych w Polsce, na Litwie i Rusi. Wilno,

- Kraków 1900. - Рец. M.: Przegląd powszechny. Kraków 1900. IV, 428-431; N.: Przegląd Polski. Kraków 1900. № 11 ~ 340-344.
9

Uroczystość otwarcia Akademii Jagiellońskiej. Czytanie przywileju, pierwsza lekcya, mowa inauguracyjna Stanisława ze Skarbimierza

J. Z. - Biesiada Literacka. Warszawa 1900. № 22 ~ 424-428.
10

Образцы глаголицы

Каринскій Н. - Санкт-Петербург 1908 - Рец. Соболевскій А. - ЖМНП. XIV (1908), 428-429; Карскій Е. - РФВ. LX (1908), 231-232.