Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12930 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Z Lubiany

Smólski - Kuryer Warszawski 1882, nr. 184, 187, 191, 192
2

Ben-Towit

Andrejew Leonidas - Nowa Reforma. Kraków 1908. nr. 192
3

Funde in Südistrien

Weisshäupl, R. - Jahresberichte des österreichischen archäologischen Institutes in Wien. 1900. III 192-202.
4

Nieżyn. np. Kraszewski

- Tygodnik illustrowany 1861, II, 192
5

Wrażenia petersburgskie

K. S. - Dziennik poznański 1898, nr. 192, 195, 197, 206
6

Słowacy, ich życie і literatura. Рец. A. Černý

Zawiliński - Národopisný sborník českoslovanský. Praha 1900. VI 1-2, 191-192.
7

Korony królów polskich

Eliasz, W. - Roczniki Towarzystwa przyjaciół nauk poznańskiego. Poznań 1900. XXV, 137-192.
8

Niedźwiedziarz, p. Józefa Ancowa

Todorow Petko J. - Nowa Reforma. Kraków 1904, nr. 190, 192
9

Eugeniusz Oniegin, p. Ad. Sikorski

Puszkin Aleksander - Wilno 1847, 8, s. 192
10

Gramatyka rosyjska dla użytku Polaków

Noakowski Fr. - Lipsk 1837, 8, s. VIII i 192