Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12930 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Ruśniacy

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1838, s. 123, 130
2

Z Kijowa

- Głos. Tygodnik społeczno-demokratyczny. Warszawa. 1891, s. 166, 202, 226, 324, 348, 445, 492. 527, 546, 565, 587. 1892, s. 9, 70, 118, 130, 370, 400, 450, 460, 607. 1893. s. 34, 44, 59, 130, 143. 321. 343, 355, 368, 405, 429, 465, 583. 596
3

Likwidacya caratu

Srokowski Konst. - Lwów 1905, 8, s. 130, kor. 3
4

O. Mrózak

Rejda (Räda), K. H. R. - Časopis Macicy serbskeje. Budyšin 1900. LIII, 130-133.
5

Skepsanki serbskich wosobinskich a městnych mjen

Radyserb-Wjela, J. - Časopis Macicy serbskeje. Budyšin 1900. LIII, 129-130.
6

Dwie mogiły, pieśń kraińska

- Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1843, I, 130
7

Josef Kurz. [Некролог].

Nazor A. - Slovo, 1972, N 22, s. 127-130.
8

Pieśni słowiańskie

J. hr. D-B. - Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1839, s. 130
9

Wspomnienie Czajkowca

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1907, s. 106, 118. 130, 142, 153, 166
10

Hrvatsko - bizantinski slog

Radić, F. - Starohrvatska Prosvjeta. Ur. F. Radić. Knin. 1900 №№ 1, 3-4 ~ 3-36; 123-130.