Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12930 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Bibliografia dawna polska: Pisma niektóre treści duchownej w petersburskiej cesarskiej bibliotece

- Wizerunki i roztrząsania naukowe. Wilno. 1836, III. 169-74, VIII. 137-42, XI. 136-40, 1837. XIV. 137-42, XVI. 142-9, XVIII. 137-50
2

Dama pikowa, powieść

- Tygodnik petersburski 1834, s. 137 i n
3

Program polityki rosyjskiej

- Wiadomości polskie 1856, s. 137
4

Z Kijowa

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1908, s. 55, 91, 137, 504
5

Palacki Franciszek

Wł. Prokesch - Nowa Reforma. Kraków 1898, nr. 137
6

O cechovnictví v Třeboni

Antl, T. - Památky archaeologické a mistopisne. Praha 1900. № 2 ~ 127-137.
7

Korony królów polskich

Eliasz, W. - Roczniki Towarzystwa przyjaciół nauk poznańskiego. Poznań 1900. XXV, 137-192.
8

Z Rusi halickiej

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1886, s. 63, 125, 137, 172
9

Wycieczka do Ourinores w Czechach

- Dziennik poznański 1907, I, nr. 136, 137
10

Skladba nářečí císarovského. (Pokračování).

Malowany, I. - Časopis Matice Moravské. Brno 1900. XXIV 1-4, 62-69; 137-151; 260-274; 336-348.