Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Fándlymu známy - slovenský

Básnik - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin 1900. XX 6, 301-303.
2

Ганка, Долинскій и Ильинскій

NN. - Русскій Филологическій Вѣстникъ. Варшава. 1900. № 3, 4 ~ 300-301.
3

Lachy w Polsce i na Słowaczyznie

Eliasz-Radzikowski St. - Lud. 1900, (VI), 301-3
4

Szymonowiciana

Heck, K. - Eos. Czasopismo filologiczne. Lwów 1900. VI, 283-301.
5

Tyrteusz rosyjskiej rewolucji

- Nasz Kraj. Tygodnik Ilustrowany 1907 , II, 301-2
6

O najnowszej pieśni czeskiej

Czajewski Wiktor - Tygodnik illustrowany 1883, I, 270, 277, 301, 310, 333
7

Dwór króla Wacława

Chocholouszek Prokop - Kronika rodzinna 1877, s. 219, 221, 238, 254, 268, 285, 301, 317
8

Rzut oka na Słowiańszczyzną południową i zachodnią, (z mapą)

Zmorski R. - Tygodnik illustrowany 1863, II, 301
9

Povesti z Jičínska

Janoušek, V. - Česky Lid, sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Praha 1900. IX 4, 301-302.
10

Die polnische Politik Preussens 1788-1790.

Wittichen, P. - Göttingen 1899, VIII + 110. - Рец. F. Luckwaldt. F. В. P. G. XIII, 297-301.