Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Nereis

Puszkin Aleksander - Dziennik wileński. Wilno. 1824, XI, 290
2

Z literatury hanackiej

F. K-ski - Świat słowiański 1910, I, 290-4
3

Makar Czudar

Gorkij Maksym - Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1901, s. 290, 302
4

Opiekunowie

Sałtykow-Szczedryn Michaił - Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1881, s 254, 266, 278, 290, 302
5

Přehled, Slovanský. Зам. F. Ilešič

- Ljubljanski Zvon. Leposloven in znanstven list. Ljubljana 1901. XXI, 71, 290.
6

Pałac cieniów. (Z wrażeń petersburskich)

R. B. C. - Nowa Reforma. Kraków 1893. nr. 288-290
7

Rzut oka na literaturę rosyjską (z Balbiego)

- Rozm. warsz. 1827, s. 265, 269, 282, 290, 295, 304, 307
8

Pypin Aleksander, np. H. U(łaszyn)

- Dziennik poznański 1904, II, nr. 290
9

Rodowód rosyjski nihilizmu

- Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1877, nr. 233-239, 290-296
10

Przegląd literatury malorusskiej

Korowaj-Metelicki - Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1888, s. 290, 302, 313