Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12930 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Rachunek sumienia z ćwierćwiekowej propagandy zgody z Rosyi. Część I, II, i III, 8, s. 292 + 324 + 203.

Moszyński Jerzy - Kraków 1905, kor. 6. Część IV, 8, s. 212, kor. 2
2

Tajna policya w Rosyi

- Dziennik poznański 1860, nr. 203-205
3

Gregr Juliusz

- Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1896, s. 203
4

Z Karyntyi. (Opis Celowca)

Smólski G. - Dziennik poznański 1893. nr. 203
5

Z Mohylewa nad Dnieprem

- Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1873, I, 86, 203
6

Fortyfikacya stała, p. Jan Kosiński

- Warszawa 1821, s. 203
7

Z bývalých cechů v Českém krumlově

Gross, H. - Památky archaeologické a mistopisne. Praha 1900. № 3 ~ 193-203.
8

Čeští bratří v Chlumci n. Cidlinou

Malý, Ed. - Památky archaeologické a mistopisne. Praha 1900. № 3 ~ 203-205.
9

Palacki Franciszek

Grabowski Br. - Tydzień. Dodatek literacki „Kurjera Lwowskiego” 1898, (VI), 203
10

Steblów, np. Bolesł. znad Dniepru

- Tygodnik illustrowany 1878, I, 203