Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Bośnia

Jeż T. - Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1875. II. 459-75
2

K počátkům studií slavistických v XVIII století

Jakubec, F. - Listy filologické. Praha 1901. XXVIII 9, 459-475.
3

Słowianofilstwo rosyjskie w chwili obecnej

Zdziechowski M. - Świat słowiański 1909, I, 83-98
4

Чий князъ е билъ Крали Марко?

Иордановъ, В. - Периодическо Списание на Българското книжовно дружество въ София. Урежда се отъ Дѣловодителя на дружество. София. 1900. LXI 6, 453-459.
5

Pogląd na rozwój sztuk pięknych w Czechach

Lesser Aleks. - Tygodnik powszechny. Warszawa 1883, s. 459
6

Wśród stepów i jarów. I. Spuścizna przeddziejowa

Chamiec Ksaw. - Biblioteka warszawska 1896, II, 459-91
7

W huculskich górach

Badeni J. - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1893, IV, s. 1-36; Kron. rodź. 1894, s. 459, 489, 526
8

П. А. Лавровъ. Животъ и трудове

Ляпуновъ Б. - БПрРом. I. 3 (1930), 459-468
9

Moderna poljska lirika

Mazanowski. A. - Ljubljanski Zvon. Leposloven in znanstven list. Ljubljana 1901. XXI, 403-409, 453-459.
10

Příroda kmotrou národní písně. B. Malby

Hlavinka, A. - Česky Lid, sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Praha 1900. IX 1, 5, 6, 41-44; 370-372; 459-462.