Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Zgon Pawła

- Tyg. pozn. 1862, s. 385, 393, 401
2

Kronika rosyjska

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1882, s. 91, 149, 248, 344, 393, 488
3

Zbichon, duma ze staro-czeskiego

- Pamiętnik warszawski 1820, XVII, 393
4

Triprádky. Slovenská poviestka, jak ju na Hnilcu rozpravjajů

Kovalčík, I. - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin 1900. XX 8, 393-397.
5

Witaj jutrzenko swobody

Feldman Wil. - Krytyka. Kraków. 1905, II, 393-8
6

Perspektywy, p. M. Konopnicka

Vrchlicky Jarosław. (Dr. Emil Frida) - Prawda 1888, s. 381, 393
7

Pogląd na wielkoruską gminę wiejską

Gawroński Fr. - Ateneum Warszawa. 1889, 11,393 406, III, 151-64
8

Czarnogóra i jej mieszkańcy

- Przyjaciel domowy (Lwów) 1859, s. 124; 1862, s. 179; 1875, s. 94. Dziennik literacki. Lwów 1868, s. 393
9

František Prešeren

Karásek, J. - Česká Revue. Praha 1900. IV 4, 5, 393-401; 546-554.
10

Geschichte der Einführung und Verbreitung des Christenthums in Südostdeutschland. IV B. Slavenvzeit

Huber А. - Salzburg 1875, 393-424