Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Województwo ruski? wobec rokoszu zebrzydowskiego

Prochaska Ant. - Przewodnik naukowy i literacki. Dodatek do 'Gazety Lwowskiej'. Lwów. 1908, s. 769-80, 872-82, 961-82, 1057-82
2

Wojny kozackie

- Słowianin. Dwutygodnik polityczny 1868, I, 157-62, 172-82
3

Podgoriczan Lavoslav

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1889, s. 82
4

Z więzienia

Gorkij Maksym - Warszawa 1905, 16, s. 82, kop. 30
5

Sen, p. Jurgiewicz A.

- Tyg. wil. 1820, I, 82
6

Paweł I.

Grzymała Siedlecki - Świat słowiański 1909. I, 73-82
7

Z podróży po Spiżu

Walery Eliasz - Pam. T. tatrz. 1878, (III), 63- 82
8

Uduszenie Pawła

Kajetan Korzeliński - Nowa Reforma. Kraków 1896, nr. 74, 76, 79, 80, 82, 83
9

Kniaź i książę

Bartoszewicz Julian - Szkice społ. lit. 1876, s. 9, 37, 67, 82, 95, 106, 118
10

Teatr czeski

- Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne. Tygodnik artystyczno-literacki 1883, s. 75, 82