Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12930 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Biesy, p. T. K.

Dostojewski Teodor - Warszawa 1908, 8°, t. 7, s. 141, 142, 159, 151, 160, 151, 141. części VII - Bibl. dzieł wybór.
2

Bulgarya

- Słowianin 1868, I, 141 -3; 182
3

Dzieje unii bulg. Przegl. lw. t. VI, s. 141-52, 234-47, 382-6.

Kajsiewicz Hieronim
4

Smutne ożenienie

- Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1843, II, 141
5

Z gubernii mohylewskiej

- Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1873, I, 141
6

Palacki Franciszek

Grabowski Br. - Dziennik poznański 1898, nr. 141
7

Listy o Rusi.

- Wiadomości polskie 1857, s. 141, 191, 195, 200. 204, 217
8

Sądy administracyjne

Mogilnicki, A. - Рец. Sp.: Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki. Warszawa 1900. № 12 ~ 140-141.
9

Tupy Eugiusz

H. Zathey - Przegląd polski 1880-81, IV, 136-141
10

Bośnia i Hercegowina

H. W. - Przyjaciel domowy (Lwów) 1875, s. 141