Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12930 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Tryest

- Biblioteka warszawska 1846, III, 159-65
2

Bułgarzy

- Tyg. kat. 1861, s. 159. 473
3

Historya «O iluminowanych rękopisach polskich».

Bersohn, M. - Warszawa 1900, 159.
4

Le Roi Milan

Malet, Albert - Revue de Paris. 1899, I, 136-159.
5

Неиздадени старобългарски жития.

Снегаров И. - Годишник на духовната академия, т. 3, 1954, с. 151-175.
6

Praga

Łepkowski J. - Tygodnik illustrowany 1862, II, 99, 138, 150, 159
7

Petersburg i Moskwa

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1881, s. 159
8

Wyznanie Jereja, (streszczenie pracy: Opisanije sielskoho duchowienstwa)

- Wiadomości polskie 1859, s. 148, 160, 159
9

Wystawa w Pradze

Skrzynecki Ant. - Kuryer Warszawski 1891, nr. 131, 138, 142, 152, 159, 169, 189
10

Książę srebrny, powieść z czasów Iwana Groźnego, p. Józef Pracki, z przedmową J. A. Święcickiego, tom I i II. (Bibl. dzieł wyb. nr. 45 i 46). War. 1898, 8 mała, t. II, s. 159 i 157, kop. 50.

Tołstoj Aleksy