Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12930 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Fándlymu známy - slovenský

Básnik - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin 1900. XX 6, 301-303.
2

Przekład wierszy. (o Polsce)

Furch - Tyg. lw. 1850, s. 303
3

Bracia i siostra

A. G. - Pis. zbiór. 1859, II, 303-6
4

Wiadomości o Kamieniec Podolskim

- Pamiętnik warszawski 1823, V, 303
5

Dialektologie moravska. Rec. Bystroń

Bartosz Fr. - Prace filologiczne 1888, (II), 303-9
6

Typy bułgarów

Kopernicki - Tygodnik illustrowany 1873, II, 250, 303; 1874, I, 56. 312, 372, II, 56
7

Zaranie rewolucyi rosyjskiej

Zdziechowski Maryan - Świat słowiański 1906. I. 303-27
8

Z prasy rosyjskiej

- Głos. Tygodnik społeczno-demokratyczny. Warszawa. 1899. I. 159, 183, 233, 255, 279. 303
9

Národní písně moravské nově nasbírané

Bartoš, F. - Praha 1899, 480 s. - Зам. F. I. Rypáček. Časopis Matice Moravské. Brno 1900. XXIV 3, 303-305.
10

Pierwsza podróż Rosyan około świata

- Dziennik wileński. Wilno. 1806, nr. 6, s. 303