Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12930 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Elegia

Puszkin Aleksander - Dziennik wileński. Wilno. 1825, II, 217
2

Do słowika

Karamzin Mikołaj - Dziennik wileński. Wilno. 1825, II, 217
3

Zatarg czeski

P. J. - Głos. Tygodnik społeczno-demokratyczny. Warszawa. 1892, s. 217
4

Maryjka, nowela, p. Ma****.

Kryłowicz Lew. - Nowa Reforma. Kraków 1887, nr. 212-217
5

Historya ustroju państwowego Rosyi

Studnicki Wład. - Lw. 1906, 8, s. 217, kor. 3 20
6

Listy o Rusi.

- Wiadomości polskie 1857, s. 141, 191, 195, 200. 204, 217
7

Cerkiew św. Katarzyny w Kijowie

- Tygodnik illustrowany 1864, I, 217
8

Wójcickiego: Życiorysy znak. ludzi

Dobrowski Józef - Warszawa 1850. I, 217-20
9

Nazwy topograficzne

Witanowski, M. - Wisła, miesięcznik geograficzno-etnograficzny. Warszawa 1901. XV, 216-217.
10

Czy zjednoczenie Sławiańsz. możebne?

Teneam (Szulc) - Tygodnik Wielkopolski, czasopismo naukowe, literackie i artystyczne 1873, s. 217-9, 229-31, 241-244