Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Głodny, szkic

Albow M. - Ziarno. Lwów 1883, s. 221
2

Zasiedlenie Ukrainy

Jabłonowski A. - Przegl. hist. 1907, I, 221-30
3

Sawa Celiński

Wójcicki K. - Tygodnik illustrowany 1861, II. 221
4

Praga

Grabowski Bron. - Tygodnik illustrowany 1878, II, 186, 221, 235, 252, 278, 292
5

Pobyt w Moskwie

W. A. M. - Oręd. nauk. 1841, s. 221, 225, 233
6

Gramatyka języka rus. dla Polaków

Kokorudz E.; Konarski F. - Lwów 1900, 8, s. 221
7

Zadanie katolicyzmu w Rosyi

Urban J. - Świat słowiański 1907, II, 221-35
8

Ułamek pamiętnika profesora Uniwersytetu Krakowskiego z początku XVII wieku

Karbowiak, A. - Kwartalnik historyczny. Lwów 1900. XIV, 221-229.
9

Państwo niemieckie i jego życie polityczne

Nowgorodcew L. - Lwów 1906, 8, s. 221
10

Dwór króla Wacława

Chocholouszek Prokop - Kronika rodzinna 1877, s. 219, 221, 238, 254, 268, 285, 301, 317