Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12930 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Zarysy Syberyi

Marliński - Zbieracz lit. 1338, IV, 153, 161
2

Włoszka, nowela, p. Ma****.

- Nowa Reforma. Kraków 1886, nr. 153
3

Z hornotrenčianského nárečia (slovenský jazyk, živá starina).

Kožár - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin 1900. XX з, 149-153.
4

Pieśń pisarzy

Rakowiec Dragulin - Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1843, III, 153
5

O Kaszubach nadłebiańskich

Smólski, G. - Wisła. XV, 1901, 153-172, 321-339.
6

Czerwony welon, obraz wojskowego życia

- Zbier. lit. 1838, III, 153
7

Wspomnienie Czajkowca

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1907, s. 106, 118. 130, 142, 153, 166
8

Památky po sv. Václavu

Podlaha, A.; Šitter, Е. - Památky archaeologické a mistopisne. Praha 1900. № 2, 3 ~ 79-89; 153-157.
9

Pamiątki po Piastach i Jagiellonach

Offmański, M. - Przegląd Tygodniowy. Red. wyd. A. Wisticki. Warszawa 1900. (Dod.) № 6 ~ 153-196.
10

Studniczka Franc. np. Czajewski Wiktor

- Tygodnik illustrowany 1884, II, 153