Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Listy z Czech. (Jelinek, Czeska poezya 19 w., poezye Hawliczka, Kvapil)

Czerny Adolf - Tygodnik illustrowany 1897, II. 891
2

Archiwa witebskie i mohylewskie

Antoni J. dr. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1885, nr. 18, s. 15, nr. 19, s. 20, nr. 20, s. 19
3

Poezye

Vrchlicki - Kuryer Warszawski 1882, nr. 19
4

Współczesna Albania

Grzegorzewski Jan - Przegl. nar. 1910, t. VI, 584-614, 707-19
5

Dzieci

Barancewicz K. - Przegląd Literacki. Dodatek do "Kraju" 1890, nr. 19, s.4
6

S. Łaguna

Zahorski - Biesiada Literacka. Warszawa 1900. № 19 ~ 369.
7

Kronika rosyjska

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1883, s. 19, 115
8

S. Łaguna

Wł. A. - Gaseta Sądowa. Red. Wt. Andrychiewicz. Warszawa. 1900. № 19.
9

Kurhany ryżanowskie

Łebiński W. - Przegl. lit. Kraj. 1889, nr. 19, s. 15
10

Edward Jelinek

- Przegląd literacki 1897, nr. 6, s. 19