Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12930 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

O słowiańszczyznę

- Młoda Pol. 1838, I, 85-93, 97-104
2

Sprawy czeskie

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1894, s. 85
3

Polityczne zadanie Polaków

Lenard Leopold - Świat słowiański 1907, I. 177-85
4

Słowiańszczyzna. (O Czechach)

- Wiad. hist. lit. 1838, s. 85-93
5

Piśmiennictwo czeskie

Łuczycki K. - Tygodnik illustrowany 1877, II. 58, 85
6

Polityka Bułgaryi

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1903, s. 85
7

Rosya w Azyi wschodniej

Studnicki Wł. - Lwów 1904, 8, s. 85, kor. 150
8

Andrejew Leonidas

Jabłonowski Bron. - Biblioteka warszawska 1908. IV. 85-109
9

Nowele. I.

- Kraków nakł. K. Bartoszewicza, 1883. 8, s. 85, kor. 1 - (Puszkin, Turgeniew, Kulisz).
10

Finanse rosyjskie a wojna

Żegota K. - Świat słowiański 1905, I, 261-85