Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12930 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Ruśniacy

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1838, s. 123, 130
2

Swoboda Jan.

- Zorza 1843, II, 123-9
3

Praga czeska

- Przegl. akad. rocz. I, 171, 340; rocz. II, 123, 188, 305, 358
4

Panowanie Aleksandra II.

- Dziennik poznański 1881, nr. 122, 123, 124
5

Montenegro i Montenegryni

R. H. - Tygodnik petersburski 1839, s. 79, 85, 92, 104, 107, 123
6

Dwór carski

- Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1869, nr. 123-131
7

Hrvatsko - bizantinski slog

Radić, F. - Starohrvatska Prosvjeta. Ur. F. Radić. Knin. 1900 №№ 1, 3-4 ~ 3-36; 123-130.
8

Jak się pisze w Rosyi historya

- Przegląd polski 1872-73, I, 119-123
9

Старинные польско-русскіе календари

Лазаревскій, А. М. - Чтенія въ Историческомъ Обществѣ Нестора Лѣтописца. Кіевъ 1900. XIV 2, 102-123.
10

Bibliografia czeska za r. 1871.

- Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1872, I. 123