Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Piemontyzm serbski. +Praw. 1887, s. 362.

Jeż T.
2

Neutschechische Litteratur

Wiener, O. - Das litterarische Echo. Halbmonatsschrift für Litteraturfreunde I. 1898/1899, 362-364.
3

Bulletin historique. Bohême

Goll, Jaroslav - Revue Historique CXLII 1899, 342-362.
4

Dostojewski Teodor

Hen. Gliński - Świat. 1890. s. 280, 362, 399, 467, 570
5

Ze studyów nad «Szkołą ukraińską».

Zdziarski, S. - Ateneum, pismo naukowe i literackie. Warszawa 1900. IV, 335-362.
6

Etyka Sołowiewa

Czajkowski Konstanty - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1899. I. 362-77
7

W rekruty, Anioł, p. Moraczewski

Stefanyk Wasyl - Życie. Tygodnik literacko-naukowy, poświęcony przeważnie sprawom literatury pięknej 1899, s. 362
8

Děvin a Velehrad

Červinka L. - LN. XXIX (1921), № 362
9

Rozalia Lubomirska, jako ofiara terroryzmu w 1794 r.

Kozłowski, W. M. - Ateneum, pismo naukowe i literackie. Warszawa 1900. II, 335-362.
10

O pierwszej Dumie

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1906, s. 241, 264, 275, 288, 300, 313, 324, 336, 347, 353, 399, 362