Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Sad na štornach a Keŕčkach

Radyserb-Wjela, J. - Časopis Macicy serbskeje. Budyšin 1900. LIII, 103-105.
2

Zjazd dubrownicki i prasa słowiańska

- Czas. Kraków. 1901, № 105.
3

Herta Wicázec. Přinosk k serbskeinu basnistwu

Černý, A. - Časopis Macicy serbskeje. Budyšin 1900. LIII, 105-128.
4

Prądy antysłowiańskie

- Dziennik poznański 1907, I, nr. 105
5

Literatura w życiu narodowem Bułgarów

- Literatura i sztuka. 1909, s. 105
6

Baranowicz Łazarz, arcybiskup ruski

- Mrów. pozn. 1821, II, 97-105
7

Ożenienie króla Wukaszina

- Bibl. warsz. 1851, II, 105-12
8

Czarnogórcy. (przekład artykułu Meyera)

- Słowianin. Dwutygodnik polityczny Rok II, 1870. pół II, 105-6
9

Zapiski etnograficzne z Ukrainy

Rulikowski Edward - Kraków 1879, (III), 62-166 - W odb. s. 105.
10

Listy z podróży. (Ołomuniec, Praga)

W. T. - Zorza. 1843, II, 105-107, 198-213