Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Le Roi Milan

Malet, Albert - Revue de Paris. 1899, I, 136-159.
2

Письма к М. П. Погодину из славянских земель (1834-1861).

- Чтения ОИДР, 1879, кн. 1, с. 1-136. То же. Вып. 1. Письма О. М. Бодянского. М., 1879. 136 с.
3

Łużyczanie

Hórnik - Warta. Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu 1874, s. 19, 29, 51, 136, 170
4

Metodyczna gramatyka języka ruskeigo

Diaczan F. ks. - Lwów 1865. 8°, s. 136
5

Wycieczka do Ourinores w Czechach

- Dziennik poznański 1907, I, nr. 136, 137
6

Tupy Eugiusz

H. Zathey - Przegląd polski 1880-81, IV, 136-141
7

Kwestya włościańska w Rosyi

Srokowski K. - Nowa Reforma. Kraków 1906, nr. 130-136
8

Polszczyzna w żargonie żydowskim

Jerzy, O. - Wędrowiec. Red. wyd. S. Sikorski. Warszawa 1900. № 7 ~ 136-138.
9

Sądy kapturowe w Polsce

Sw. P. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. С.-Петербургъ 1900. № 9 ~ 134-136.
10

Jiří Poděbradský a české mezinárodní styky v 15 století

Zucker, A. - Česká Revue. Praha 1900. IV 2, 129-136.