Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Wystawa ludoznawcza

Strzelecki Adolf - Lud. 1896, (II), s. 30-38, 146-154
2

Зам. О. Hujer

Челаковскій, Ф. Л. - Sl.Př. IV, 1901, 154.
3

Zaprowadzenie wiary chrześcijańskiej na Rusj.

- Przyjaciel domowy (Lwów) 1854,s. 154
4

(O strejku rolnym Rusinów)

F. Poburzy - Krytyka. Kraków. 1902, II, 141-154
5

Руски археологически конгресс

Ц. Б. - Български Прегледъ. Списание за наука, литература и общественъ животъ. Дружеството «Общи Трудъ» 1900. VI 1 1889, 148-154.
6

Poeta, wiersz, p. Edm. Znatowicz

Puszkin Aleksander - Fijołek noworocz. lubelski 184-5, s. 154
7

Listy Juliusza Słowackiego. Рец. Hodi

- Gazeta Polska. Pismo codzienne polityczne, społeczne, literackie i handlowe. Warszawa. 1900. № 154-155 ~ 1,1.
8

Armia rosyjska

X. Y. Z. - Krak., Poznań 1887, 8, s. 148, kor. 4 - Rec. J. Popowski. Przegląd polski 1886-87, IV, 154-9.
9

Prof. dr. Gregor Krek

P(ajk), M. - Dom in svet, ilustrován list za umetnost in znanstvo. Ljubjana 1900. XIII, 149-154, 182-187.
10

W sprawie emigracyi włościańskiej w Brazylii

Siemiradzki, I. - Biblioteka warszawska, pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi. Warszawa 1900. I, 127-154.