Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 12765 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Pierwszy przewrót Płowdiwski

Grzegorzewski Jan. - Lechita 1908, II, 328, 349, 365, 388
2

Modlitwa

Tołstoj Lew - Nowa Reforma. Kraków 1908, nr. 388, 390
3

Religijne pamiątki

- Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1876, I. 388-90, 470-3
4

Kilka uwag o sądownictwie czerwonoruskiem

Liske Ksaw. - Kwartalnik historyczny 1888, (II), 388-9
5

Die Blutrache bei den Slaven

Miklosicz - Wiedeń 1887 - Rec. Jan Karłowicz. Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1888, s. 388-98.
6

W Lublinie

Smólski, S. - Biesiada Literacka. Warszawa 1900. № 46, 47 ~ 388; 416-417.
7

Два стари еснафски устава

Аргировъ, С. - Периодическо Списание на Българското книжовно дружество въ София. Урежда се отъ Дѣловодителя на дружество. София. 1900. LXI 5, 382-388.
8

Rodzina Harambaszy, sceny z Bośni

Chocholouszek Prokop - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1866, I, 346, 357, 371, 383, 388
9

Na wojnie. Wrażenia osobiste, p. B. Trembińska

Weressajew Wikientij - Warszawa 1908, 8, s. 388, rb. 1-40
10

Echo der bulgarischen Zeitschriften

Adam, G. - Das litterarische Echo. Halbmonatsschrift für Litteraturfreunde I. 1898/1899, 51-52, 387-388, 976-977. II. 1899/1900, 270-271,1228-1229.